top of page

בית במבוא חמה

בשנת 2017 הושלם הפרויקט שנמשך כשנתיים וכלל תכנון בית בבניה ירוקה והתאמתו לאקלים המקומי, יצירת הפרדה בין חלל פרטי לציבורי תוך יצירת פטיו המפריד ביניהם. בנוסף תוכנן סטודיו המשרת את בעלת הבית לצרכי עבודה, כל זה ועוד בהתאם ללוחות זמנים, תקציב וציפיות שתואמו מראש.

bottom of page